Nowe zespoły w projekcie PW-Sat2!

Po przeprowadzonych warsztatach i finalizacji fazy „0” udało nam się stworzyć pierwsze zespoły. Dotychczas pracowaliśmy razem w celu opracowania wstępnych założeń do projektu. Teraz, gdy ilość zadań znacząco wzrosła i tematy stały się bardziej określone, konieczny był podział na mniejsze grupy. Zespoły są tematyczne, w większości odpowiadają poszczególnym podsystemom satelity.

Poniżej znajduje się dokładny spis zespołów oraz główne obowiązki do nich należące:

ADCS Attitude Determination and Control System Zespół odpowiedzialny za system kontroli położenia – ADCS (magnetometry, magnetorki, realizacja kontroli i zmiany położenia, algorytmy do systemu sterowania)
CAM Cameras Zespół odpowiedzialny za kamery: Cam1 i Cam2 (kamera1, kamera2, komponenty, przetwarzanie i magazynowanie danych, oprogramowanie)
COMM Communication Zespół odpowiedzialny za moduł komunikacji (anteny, moduł komunikacji, alokacja częstotliwości, telemetria, telekomendy)
DT Deployment Structures Zespół odpowiedzialny za strukturę deorbitacyjną oraz machanizm otwierania paneli słonecznych (projekt, wykonanie i testy struktur rozkładalnych)
EPS Electrical Power System Zespół odpowiedzialny za moduł zasilania (akumulatory, panele słoneczne, budżet energetyczny, moduł EPS, scenariusze zasilania)
GS Ground Station Zespół odpowiedzialny za stację naziemną (organizacja stacji naziemnej)
MA Mission Analysis Zespół odpowiedzialny za analizę misji satelity, symulacje dynamiki satelity, poszukiwanie nosiciela
OBC On-Board Computer Zespół odpowiedzialny za komputer pokładowy – OBC (magazynowanie i przetwarzanie danych , moduł OBC, software)
PR Public Relations/promotion team Zespół odpowiedzialny za promocję projektu, reklamę oraz pozyskiwanie funduszy (strona www, profil fb, gadżety)
SunS Sun Sensor Zespół odpowiedzialny za czujnik słoneczny (budowa stanowiska testowego, wytwarzanie i testy czujnika słonecznego)
TCS Thermal Control System Zespół odpowiedzialny za system kontroli termicznej ( projektowanie systemu TCS, MLI, modele termiczne)

PW-Sat2 na konferencji – 2nd AII Conference on University Satellites Missions and CubeSat Workshop

Grupa GAUSS (Group of Astrodynamics for the Use of Space Systems) zorganizowała konferencję 2nd AII Conference on University Satellites Missions and CubeSat Workshop. Konferencja odbyła się w Rzymie (Włochy), między 3 – 9 lutego 2013 r., pod głównym patronatem IAA, GAUSS Srl, ESA, ASI, Italian Air Force, Sapienza University of Roma, Morehead State University (Kentucky), Von Karman Institute, FILAS, BCC Roma.

Temat konferencji skupiał się na projektach satelitarnych prowadzonych na uczelniach. Trzy dni konferencji były całkowicie poświęcone satelitom typu Cubesat.

Konferencja 2nd IAA Conference on University Satellites Missions and Cubesat Workshop jest kontynuacją 1st IAA Conference on University Satellites Missions, która odbyła się również w Rzymie w 2011 roku. W poprzedniej edycji ponad 250 naukowców, profesorów i studentów z 25 krajów wzięło udział w 14 sesjach technicznych. Około 100 prac z pierwszej konferencji zostało wybranych i opublikowanych przez International Accademy of Astronautics and GAUSS Srl.

Jeden z eksperymentów PW-SATa2 został przedstawiony podczas konferencji w sesji – CubeSat Subsystems-AODCS. Tytuł prezentacji to: Project of the Analog Two-axis Sun Sensor for Second Polish Students’ Satellite PW-Sat2. Zdjęcia z konferencji oraz streszczenie są dostępne w zakładce Multimedia. Streszczenie jest dostępne wyłącznie w języku angielskim.