Zespół

PW-Sat2 to drugi satelita budowany przez studentów Politechniki Warszawskiej zrzeszonych w Studenckim Kole Astronautycznym (SKA). Drużyna to połączenie doświadczenia reprezentowanego przez starszych członków Koła oraz osób nie obciążonych jeszcze rutyną, które z kosmonautyką spotykają się po raz pierwszy.

W tej chwili zespół tworzą studenci wielu wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz zawodowcy z różnych sektorów przemysłu. Taka różnorodność wynika z charakteru kosmonautyki, która jest dziedziną interdyscyplinarną korzystającą z osiągnięć m.in. mechaniki, elektroniki i informatyki.

Dominik Roszkowski
Wicekoordynator projektu
Dominik zajmuje się finansami, dokumentacją, biurokracją i kontaktem z mediami.
Inna Uwarowa
Koordynator projektu
Koordynator projektu PW-Sat2 od początku jego działania.
Artur Łukasik
Wicekoordynator projektu
Artur zajmuje się m.in. analizami misji
Mateusz Sobiecki
SunS, CAM Team Leader
Rozpoczynał projekt PW-Sat2 i aktualnie zajmuje się przede wszystkim Czujnikiem Słońca i kamerami.
Maksymilian Gawin
DT Team Leader
Max jest odpowiedzialny m.in. za rozwój żagla deorbitacyjnego oraz organizację pracy w zespole DT.
Piotr Kuligowski
Wielki elektronik naszego projektu. Zajmuje się prawie wszystkimi aspektami elektronicznymi w projekcie.
Dominika Rafało
DT Team Leader
Dominika jest liderem zespołu mechanicznego odpowiedzialnego m.in. za żagiel deorbitacyjny oraz strukturę satelity.
Paweł Brunne
CONF Team Leader
Paweł zajmuje się konfiguracją mechaniczną satelity. Całe godziny spędza w Inventorze 😉
Ewelina Ryszawa
ex-DT Team Leader
Ewelina od samego początku projektu przewodziła zespołowi mechanicznemu.
Krzysztof Gawin
DT
Krzysiek jest naszą złotą rączką. Potrafi wykonać z metalu fantastyczne i przydatne rzeczy. Pracuje m.in. przy stanowisku do składania żagla deorbitacyjnego czy testach wibracyjnych satelity.
Kamil Gajc
DT
Kamil pracuje przy rozwoju żagla deorbitacyjnego PW-Sata2.
Maciej Kania
DT
Maciek od początku projektu rozwija swoją pasję w zespole mechanicznym. Magister.
Alicja Kasjanowicz
TCS
Zadaniem Ali są m.in. analizy termiczne satelity oraz promocja projektu.
Anna Kozubal
TCS
Ania opracowuje analizy termiczne satelity oraz wspiera zespół promocji.
Grzegorz Gajoch
OBC
Grzesiek jest wszechstronnym elektronikiem i radioamatorem mającym swój udział w większości zagadnień elektronicznych i deweloperskich.
Michał Gumiela
SunS
Michał jest zaangażowany w tematykę elektroniczną, ale jego głównym zadaniem jest rozwój czujnika Słońca oraz eksperymentu RadFET.
Krzysztof Pilarski
DT
Krzysiek w zespole mechanicznym bierze udział w rozwoju żagla deorbitacyjnego oraz stanowiska do jego obsługi.
Piotr Wieżel
ADCS
Piotr zajmuje się analizami związanymi z systemem kontroli orientacji satelity.
Maciej Nowak
Programista .NET z Future Processing, ale w PW-Sat2 pracuje nad oprogramowaniem do komputera pokładowego
Grzegorz Daszykowski
PR
Grzesiek wspiera projekt w zdobywaniu kontaktów oraz finansowania.
Daniel Dec
OBC dev
Daniel jest jednym z pierwszych programistów Future Processing, którzy włączyli się w pracę nad komputerem pokładowym PW-Sata2
Marcin Drobik
OBC dev
Marcin jest programistą w firmie Future Processing i pracuje przy komputerze pokładowym satelity.
Tomasz Martyniak
OBC dev
Programista Future Processing wspierający prace nad komputerem pokładowym PW-Sata2
Kasia Ciechowska
DT
Kasia zajmuje się przede wszystkim systemem otwierania paneli słonecznych.

Studenci zaczynający prace przy PW-Sat2 w 2013 roku wraz prof. P. Wolańskim.