Podczas tegorocznego 42. Zgromadzenia Komitetu do Spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej (COSPAR 2018) mieliśmy przyjemność podzielić się efektami czteroletniej pracy nad głównym eksperymentem misji PW-Sat2 – żaglem deorbitacyjnym. Konferencja odbyła się w dniach 14-22 lipca w samym sercu badań przestrzeni kosmicznej – słonecznej Pasadenie w Kalifornii, USA.

Dominika Rafało podczas prelekcji na COSPAR 2018

Podczas panelu naukowego – Drop Tower Days – zorganizowanego przez centrum mikrograwitacji i stosowanych technologii kosmicznych ZARM Dominika Rafało przedstawiła efekty pracy nad jednym z najbardziej kluczowych dla powodzenia misji etapów pracy nad żaglem deorbitacyjnym. Jej prelekcja pt. Deployment Tests of PW-Sat2 deorbit sail in microgravity conditions during free fall at Bremen Drop Tower spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Pod koniec roku 2017 przeprowadzone zostały testy otwarcia żagla deorbitacyjnego w warunkach mikrograwitacji i obniżonego ciśnienia na wieży Drop Tower w instytucie ZARM w Bremen. Testy te pozwoliły na ostateczną weryfikację niezawodności mechanizmu otwierania żagla deorbitacyjnego w warunkach, które będą panowały na orbicie okołoziemskiej. Przed międzynarodowym gronem naukowców zostało zaprezentowane rozwiązanie zaproponowane przez zespół PW-Sat2, które w przyszłości pozwoli zapobiegać powstawaniu śmieci kosmicznych na orbicie Ziemi.

Zgromadzenia Komitetu COSPAR organizowane są co dwa lata i za każdym razem zrzeszają setki naukowców z całego świata, dając im okazje do wymiany i rozpowszechnienia informacji z zakresu badań kosmosu. Tegoroczne wydarzenie cieszyło się wyjątkową rangą, ponieważ połączone było z obchodami 60-tej rocznicy założenia przez Międzynawową Radę Unii Naukowych (ICSU) Komitetu do Spraw Badań Przestrzeni Kosmicznej. Celem komitetu jest promowanie i koordynacja badań kosmosu na poziomie międzynarodowym.

Serdecznie dziękujemy JM Rektorowi PW, Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów PW oraz Dziekanowi Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa za wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwy był udział przedstawiciela zespołu PW-Sat2 na tak renomowanej konferencji.

Dominika Rafało wraz z Thorbenem Könemannem z ZARM na COSPAR 2018

Dominika Rafało wraz z Thorbenem Könemannem z ZARM na COSPAR 2018