Rys. 13. Wysokość perygeum 8 satelitów z pokładu Vegi

Rys. 13. Wysokość perygeum 8 satelitów z pokładu Vegi