Rys. 15. Ekscentryczność orbity 8 satelitów z pokładu Vegi

Rys. 15. Ekscentryczność orbity 8 satelitów z pokładu Vegi