Rys. 12. Druga pochodna liczby obiegów w ciągu dnia

Rys. 12. Druga pochodna liczby obiegów w ciągu dnia