Rys. 8. Ekscentryczność orbity

Rys. 8. Ekscentryczność orbity