Rys. 4. Liczba obiegów w ciągu doby

Rys. 4. Liczba obiegów w ciągu doby