Rys. 11. Pierwsza pochodna liczby obiegów w ciągu dnia

Rys. 11. Pierwsza pochodna liczby obiegów w ciągu dnia