Parametry orbity

Źródło:D. Holliday,R Resnick, J. Walker, “Podstawy Fizyki, tom II”, PWN, Warszawa 2005