Rys. 10. Współczynnik balistyczny

Rys. 10. Współczynnik balistyczny