Zapraszamy do zapoznania się z nowymi materiałami informacyjnymi projektu PW-Sat2

2015-02-26 10.31.03

[fileaway type=”table” base=”3″ mod=”no” only=”.pdf” images=”none”]

Zobacz też nowe rendery PW-Sata2.

Wielkie podziękowania dla prof. dra hab. inż. Jerzego Banaszka, Dziekana Wydziału MEiL za dofinansowanie wydruku materiałów, Marcina Świetlika, który stworzył dla nas rendery PW-Sata2, Krzysztofa Karasia, który nakreślił szablon dokumentu i zaprojektował logo projektu, Martina za pomoc w tłumaczeniu, drukarni Krystel z Warszawy za sympatyczne podejście i udany wydruk i wielu innych osób, które przyczyniły się do powstania tego press kitu 🙂