Oś czasu misji / Mission timeline


Telemetria i zdjęcia / Telemetry data and photos

Postępy deorbitacji / Deorbitation progress

Wyniki eksperymentów / Experiments results

Wyniki eksperymentu RadFET – detektora dawki pochłoniętej promieniowania jonizującego (TID) / RadFET Experiment results – total ionising dose sensor (TID)

Aktualizacje statusu misji / Mission status updates

 • [2021-02-23] Satelita PW-Sat2 zdeorbitował, więcej informacji wkrótce
 • [2019-05-18] Powrót do trybu normalnego zgodnie z planem – co dwa tygodnie na cały weekend. Stan satelity w normie. Chwilami obserwowane są dość niskie temperatury na akumulatorach – nawet -8 stopni Celsjusza, grzałki ciągle wyłączone. / Back to normal mode – according to the schedule – every two weeks for the whole weekend. Satellite condition – nominal. Temperature on battery packs peaks down to even -8 Centigrade (rather cold), however heaters are off.
 • [2019-05-04] Powrót do trybu normalnego zgodnie z planem – co dwa tygodnie na cały weekend. / Back to normal mode – according to the schedule – every two weeks for the whole weekend.
 • [2019-04-07] Powrót do trybu deep sleep na okres około dwóch tygodniu. / Back to deep sleep mode for about two weeks.
 • [2019-04-06] Powrót do trybu normalnego na cały weekend. Zaplanowane przeprowadzenie kilku eksperymentów: RadFET, zdjęcia z kamer pokładowych oraz czujnik Słońca. / Back to normal mode for the whole weekend. Planned experiments: RadFET, photos taken by on-board cameras and experimental Sun Sensor.
 • [2019-03-17] Na satelitę zostało wgrane nowe oprogramowanie pozwalające na oszczędzanie energii. Po okresie spędzonym w trybie 'deep sleep’ satelita może być przełączony na poprzednie oprogramowanie zawierające wszystkie funkcje. / A new software allowing for power saving was uploaded to the satellite. After some period of battery charging we’ll switch to the old, full-featured software to carry out experiments and take photos.
 • [2019-03-09] Wysłane zostały telekomendy do wykonania nowych zdjęć. / Take photo telecommands sent to the sat.
 • [2019-03-09] Aktualizacja snapshotu historycznej telemetrii z marca na Grafanie. / Grafana snapshot update (March).
 • [2019-03-04] Budżet mocy jest wciąż lekko ujemy, prawdopodobnie przez niekorzystną orientację satelity (żagiel zasłania panele). Wykonane zostały pomiary orientacji, oświetlenia paneli i prędkości obrotowych. Trwają rozważania nad próbą uruchomienia modułu cewek (iMTQ). / Power budget is still slightly negative, probably due to sunlight shadowing by the deorbit sail (as predicted…). Detailed orientation, light intensity and angular velocity measurements taken during SunS experiment. Thinking about ADCS module activation to change rotations of the satellite.
 • [2019-03-02] Aktualizacja snapshotu historycznej telemetrii dla lutego i marca na Grafanie. / Grafana snapshot update for Feb and March.
 • [2019-03-02] Kolejne uruchomienie eksperymentu RadFET. Budżet mocy jest ciągle delikatnie ujemny – od początku lutego. / The next run of the RadFET experiment. Power budget is still (slightly) negative.
 • [2019-02-23] Budżet mocy jest delikatnie ujemny, jednakże stan satelity pozwolił na wykonanie i pobranie zdjęć. / Power budget is slightly negative, however current satellite state allowed to take and download photos.
 • [2019-02-21] Przeprowadzony został 8. odczyt eksperymentu RadFET – dozymetru mierzącego dawkę pochłoniętą promieniowania jonizującego (TID). Wyniki są bardzo obiecujące. Wkrótce przedstawimy analizy dotychczasowych wyników tego eksperymentu! / 8th readout of the RadFET experiment was taken. RadFET is a dosimeter – a sensor that measures total absorbed ionising radiation dose (TID). The results are very promising, stay tuned for a summary of the results obtained so far!
 • [2019-02-17] Budżet mocy się poprawił. Zespół operatorów satelity zadecydował o wykonaniu serii nowych 20 zdjęć za pomocą obu kamer pokładowych. / Power budget is slightly better (at least non-negative). Mission control team has decided to send telecommands to take a series of 20 photos using two on-board cameras.
 • [2019-02-15] Napięcie akumulatorów wydaje się stabilizować, a nawet lekko wzrastać, chociaż poziom jest ciągle dość niski (aczkolwiek daleko od krytycznej wartości 6.5 V). Temperatury wróciły do stabilnych wartości. / Although battery charge level is still low (however still far away from critically low value – 6.5 V), the voltage is stabilizing, even slightly increasing. Temperatures stabilized as well.
 • [2019-02-10] Osiągnęliśmy najniższe napięcie w historii naszej misji – VBAT_A: 7.23 V. / The lowest battery voltage till the mission beginning reached – VBAT_A: 7.23 V.
 • [2019-02-02] Niekorzystna orientacja satelity względem Słońca lub zacienienie paneli spowodowane obecnością żagla deorbitacyjnego spowodowały, że budżet mocy stał się lekko ujemny. / The power budget seems to be slightly negative due to unfavorable orientation with respect to the Sun (deorbit sail shadows solar cells).
 • Wcześniejsze statusy są dostępne na Twitterze oraz osi czasu powyżej. / Past mission statuses are available on our Twitter and timeline above.

Komentarze są zablokowane