Thermal Control System (System Kontroli Termicznej) – drużyna odpowiedzialna za zarządzenie generacją ciepła na satelicie. W warunkach kosmicznych wymiana ciepła znacząco się różni od Ziemi, co znacząco komplikuje balans cieplny na satelicie i przyczynia się do przegrzewania komponentów lub przechłodzenia podczas fazy zaćmienia. Głównym powodem jest brak konwekcji – wszechobecnej na Ziemi – znacząco ograniczając wydalanie ciepła z nasłonecznionego satelity, co powoduje ekstremalne sytuacje i wymaga działań inżynierów odpowiedzialnych za kontrolę termiczną.

Głównym zadaniem TCS jest przeprowadzenie analiz w celu wyselekcjonowania najbardziej optymalnego rozwiązania dla zarządzania balansem termicznym i w celu utrzymania równomiernych gradientów temperatur, zarówno w czasie jak i w przestrzeni używając różnych metod – aktywnych oraz biernych. Z powodu nieprzewidywalnej natury przestrzeni kosmicznej wprowadzone zostały limity temperatur i marginesy na wszystkie komponenty w celu zapewnienia przetrwania w trudnych warunkach kosmicznych. Innym zadaniem TCS jest zaprojektowanie systemu tak, aby temperatury pozostały pomiędzy limitami bezpieczeństwa wyznaczonymi wcześniej, w których mogą działać jak przewidziano.

To jest bardzo ważny aspekt fazy projektowania, ponieważ historia zna już przypadki gdzie awaria podsystemu kontroli termicznej doprowadziła do uszkodzenia satelity i całkowitej utraty kontroli nad obiektem.

Aktualnie zespół TSC przeprowadza optymalizację mającą na celu znalezienie najbardziej dogodnego rozwiązania, które polega na zmieszczeniu się w limitach temperatur na bateriach. Co więcej, trwają również prace nad rozbudową modelu o nowe urządzenia takie jak kamery czy nowy SunS.

Dodatkowo, zespół TSC planuje przeprowadzenie testów termicznych dla kluczowych komponentów, są to między innymi testy wytrzymałościowe gdzie urządzenia będą poddawane częstym zmianom temperatur oraz testy, które mają na celu sprawdzenie zachowania urządzeń w temperaturach granicznych dla ich wymagań W końcowej fazie testów przeprowadzone zostaną testy całego systemu (złożenia) w celu weryfikacji dystrybucji ciepła na satelicie i skorelowaniu modelu numerycznego.

Alan Budzyński

Komentarze są zablokowane