W ubiegłym roku członkowie zespołu PW-Sat2 wzięli udział w konferencji Deorbit Device Competition podczas spotkania UNISEC-Global w Bułgarii. Projekt żagla deorbitacyjnego zajął wówczas drugie miejsce w konkursie na najciekawsze i najskuteczniejsze rozwiązanie wspierające walkę ze śmieciami kosmicznymi, zdobywając uznanie komitetu organizacyjnego oraz uczestników konferencji. Jednym z etapów było przygotowanie artykułu naukowego, który miał zostać zaprezentowany w publikacjach pokonferencyjnych.

Wspólne dzieło kilkunastu członków zespołu PW-Sat2 ukazało się w tym roku w publikacji pt. Innovative Ideas on Micro/Nano-Satellite Missions and Systems Report wydanej przez Międzynarodową Akademię Astronautyki (International Academy of Astronautics, IAA) w serii dotyczącej małych satelitów.

Pierwsza strona publikacji zespołu PW-Sat2 na Deorbit Device Competition.

Pierwsza strona publikacji zespołu PW-Sat2 na Deorbit Device Competition.

Publikacja pt. Deorbit Sail for the PW-Sat2 satellite mission – a low energy consumption and high efficiency system opisuje ogólny mechanizm działania oraz szczegóły techniczne poszczególnych elementów systemu deorbitacyjnego umieszczonego na PW-Sacie2. Zawiera opis mechaniczny oraz elektroniczny podsystemu oraz szczegółowo opisuje parametry systemu takie jak koszt, wpływ na misję i start, wykonalność, niezawodność czy bezpieczeństwo.

W ramach przygotowań do konferencji oraz optymalizacji parametrów systemu zostały przeprowadzone analizy skuteczności rozwiązania pod kątem czasu wymaganego do obniżenia wysokości czy wpływu na inne obiekty znajdujące się na pobliskich orbitach. Na ostateczny efekt złożyło się zaangażowanie kilkunastu osób, z których większość swoją część zrealizowała również w formie prac przejściowych i dyplomowych.

W przygotowaniu jest publikacja na kolejną konferencję dotyczącą małych satelitów European Cubesat Symposium, która odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2017 roku w Belgii.

Pełny tytuł publikacji: Deorbit Sail for the PW-Sat2 satellite mission – a low energy consumption and high efficiency system
Autorzy: Inna Uwarowa, Katarzyna Ciechowska, Kamil Gajc, Maksymilian Gawin, Maciej Kania, Piotr Kuligowski, Artur Łukasik, Daria Pączkowska, Filip Perczyński, Krzysztof Pilarski, Dominik Roszkowski, Ewelina Ryszawa, Mateusz Sobiecki.
Afiliacja: Studenckie Koło Astronautyczne, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
Opublikowane w: Innovative Ideas on Micro/Nano-Satellite Missions and Systems. Report on Deorbit Device Competition (DDC) and Mission Idea Contest (MIC4), IAA Book Series – Volume 1 Number 7

Pobierz plik cytowania: Zotero, BibLaTeX, Endnote

Artykuł w witrynie Bazy Wiedzy PW