Grupa GAUSS (Group of Astrodynamics for the Use of Space Systems) zorganizowała konferencję 2nd AII Conference on University Satellites Missions and CubeSat Workshop. Konferencja odbyła się w Rzymie (Włochy), między 3 – 9 lutego 2013 r., pod głównym patronatem IAA, GAUSS Srl, ESA, ASI, Italian Air Force, Sapienza University of Roma, Morehead State University (Kentucky), Von Karman Institute, FILAS, BCC Roma.

Temat konferencji skupiał się na projektach satelitarnych prowadzonych na uczelniach. Trzy dni konferencji były całkowicie poświęcone satelitom typu Cubesat.

Konferencja 2nd IAA Conference on University Satellites Missions and Cubesat Workshop jest kontynuacją 1st IAA Conference on University Satellites Missions, która odbyła się również w Rzymie w 2011 roku. W poprzedniej edycji ponad 250 naukowców, profesorów i studentów z 25 krajów wzięło udział w 14 sesjach technicznych. Około 100 prac z pierwszej konferencji zostało wybranych i opublikowanych przez International Accademy of Astronautics and GAUSS Srl.

Jeden z eksperymentów PW-SATa2 został przedstawiony podczas konferencji w sesji – CubeSat Subsystems-AODCS. Tytuł prezentacji to: Project of the Analog Two-axis Sun Sensor for Second Polish Students’ Satellite PW-Sat2. Zdjęcia z konferencji oraz streszczenie są dostępne w zakładce Multimedia. Streszczenie jest dostępne wyłącznie w języku angielskim.