Na zaproszenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie zostaliśmy zaproszeni do Wiecznego Miasta. Mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu programu Copernicus Europejskiej Agencji Kosmicznej we wtorek 24 listopada 2015 r. Tego samego dnia rano spotkaliśmy się również z członkami zespołu pracującego nad CubeSatem na Uniwersytecie La Sapienza.

Na pierwszym planie nasz nowo wydrukowany przez Rapid Crafting model 3D PW-Sata2.

Na pierwszym planie nasz nowo wydrukowany przez Rapid Crafting model 3D PW-Sata2.

Podczas wizyty na Uniwersytecie La Sapienza mieliśmy okazję zwiedzić laboratoria oraz stację naziemną, jakimi dysponują włoscy studenci. Rozmawialiśmy o naszych projektach i wyraziliśmy chęć wzajemnej pomocy i współpracy w przyszłości.

Popołudniu uczestniczyliśmy w oficjalnym spotkaniu w Ambasadzie RP dotyczącym programu Copernicus. Na wydarzeniu obecni byli m.in. prof. Piotr Wolański, opiekun naukowy Studenckiego Koła Astronautycznego, prof. Marek Banaszkiewicz, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, a także przedstawiciele instytucji biorących udział w programie Copernicus.

Nasza delegacja oraz prof. Piotr Wolański w Ambasadzie RP

Nasza delegacja oraz prof. Piotr Wolański w Ambasadzie RP

Copernicus to najambitniejszy i najnowocześniejszy jak do tej pory system teledetekcji, finansowany i prowadzony przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Kosmiczną, który zapewni stały i łatwy dostęp do danych i zdjęć satelitarnych całej powierzchni Ziemi. Ogromna ilość informacji zbierana przez satelity Sentinel i opracowywana przez naziemne centra Copernicusa ma ułatwić badanie środowiska naturalnego naszej planety, pomóc zrozumieć procesy wywołane przez działalność człowieka, śledzić zmiany klimatu oraz być wsparciem dla systemów bezpieczeństwa i szybkiego ostrzegania na całym świecie.

Składamy serdeczne podziękowania Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie za zaproszenie oraz wspaniałe przyjęcie nas podczas spotkania programu Copernicus. Mamy nadzieję, że uda nam się ponownie spotkać w równie miłej i interesującej atmosferze.