Prace nad żaglem deorbitacyjnym PW-Sata2 w cleanroomie Laboratorium Centralnego CEZAMAT PW. For. PW-Sat2

Prace nad żaglem deorbitacyjnym PW-Sata2 w cleanroomie Laboratorium Centralnego CEZAMAT PW. Fot. PW-Sat2/SKA

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, gdzie realizowany jest projekt PW-Sat2, nawiązał współpracę z Laboratorium Centralnym CEZAMAT Politechniki Warszawskiej. Podpisanie porozumienia umożliwiło nam rozpoczęcie prac nad integracją satelity i żagla deorbitacyjnego w jednym z cleanroomów, które znajdują się w CEZAMAT. W ciągu najbliższych miesięcy prowadzone będą tam także testy poszczególnych podsystemów satelity oraz ostateczna integracja PW-Sata2 przed startem.

Laboratorium Centralne CEZAMAT PW jest kompleksem badawczym służącym prowadzeniu interdyscyplinarnych badań nad przyszłościowymi materiałami i technologiami we współpracy z partnerami przemysłowymi. Centrum wyposażone jest w zaawansowane linie technologiczne oraz platformy projektowania, symulacji, diagnostyki i charakteryzacji. Nawiązanie współpracy pozwoliło członkom projektu PW-Sat2 na przeniesienie prac nad najbardziej wrażliwymi i wymagającymi elementami satelity do cleanroomu, czyli pomieszczenia o bardzo wysokiej czystości. Wszystkie podsystemy elektroniczne oraz mechaniczne, które złożą się na ostateczny egzemplarz satelity (tzw. model lotny) muszą być przechowywane w kontrolowanych warunkach środowiskowych. Ponadto ze względu na znaczne rozmiary żagla deorbitacyjnego (rozłożony mierzy 2 × 2 m) oraz stosunkowo dużą liczba elementów składających się na satelitę niezbędne było znalezienie przestronnego miejsca do prac. Takim dysponuje właśnie CEZAMAT.

Członkowie projektu PW-Sat2 w cleanroomie Cezamat PW.

Członkowie projektu PW-Sat2 w cleanroomie Cezamat PW. Fot. PW-Sat2/SKA

Najbliższe miesiące to czas bardzo intensywnych prac nad satelitą PW-Sat2. Aktualnie prowadzone są indywidualne testy komponentów w wersjach inżynieryjnych oraz lotnych – są to między innymi testy struktury mechanicznej w Instytucie Lotnictwa, prace nad płaskim złożeniem (tzw. flatsatem) w Centrum Badań Kosmicznych PAN, testy oprogramowania komputera pokładowego (razem z Future Processing) oraz stacji naziemnej (przy współpracy z Softwaremill). Ich następstwem będzie przetestowanie działania kompletnego satelity w wersji inżynieryjnej, a następnie docelowego egzemplarza, który poleci na orbitę na pokładzie rakiety Falcon 9.

Członkowie projektu PW-Sat2 (zespół Deployment Team) podczas prac nad wersją inżynieryjną żagla deorbitacyjnego. Fot. PW-Sat2

Członkowie projektu PW-Sat2 (zespół Deployment Team) podczas prac nad wersją inżynieryjną żagla deorbitacyjnego. Fot. PW-Sat2/SKA