Po 5 dniach na orbicie i 30 sesjach komunikacyjnych zakończył się pierwszy etap misji naszego satelity. PW-Sat2 w tym czasie sprawdził działanie wszystkich podstawowych systemów na pokładzie oraz uruchomił swoje eksperymentalne instrumenty po raz pierwszy. Przed nami faza eksperymentów, podczas której zbierzemy dane z czujnika Słońca oraz kamer.

Pierwszy etap misji składał się z trzech podstawowych faz:

  • LEOP (Launch and Early Orbit Phase),
  • Bus commissioning (weryfikacja działania platformy),
  • Payload commissioning (weryfikacja działania eksperymentalnych podsystemów).

Każda z nich miała swoje specyficzne cele, które udało się w pełni zrealizować. Pierwsza faza (LEOP) służyła uruchomieniu satelity i przygotowaniu go do dalszego działania. Trwała zaledwie kilka godzin, jednak pomyślne przeprowadzenie tego etapu było kluczowe dla dalszej misji. Podczas tej fazy PW-Sat2 rozłożył anteny, nadał pierwszą telemetrię oraz uruchomił podsystem ADCS, aby zmniejszyć prędkości kątowe spowodowane separacją z wyrzutnikiem na orbicie.

Kolejnym etapem był bus commissioning. Rozpoczął się 4 grudnia około godziny 8:25 CET, w momencie, kiedy udało się nawiązać pierwszą dwustronną komunikację z satelitą. Przez kilka kolejnych sesji komunikacyjnych weryfikowaliśmy m.in. poprawność działania systemu komunikacji, układu zasilania, komputera pokładowego. Obserwowaliśmy również wpływ temperatury oraz efektów związanych z promieniowaniem kosmicznym na podstawowe podsystemy. Analiza danych zebranych podczas tej fazy potwierdziła, że podstawowe podsystemy są w pełni sprawne.

Podczas fazy payload commissioning weryfikowaliśmy sprawność elektroniki odpowiedzialnej za działanie eksperymentów. Komenda rozpoczynająca tę fazę została wysłana 5 grudnia o godzinie 11:38 CET. Od tego momentu satelita uruchamiał pojedynczo każdy eksperyment na krótki czas, zbierał dane eksperymentów, temperatury oraz podstawową telemetrię. Przez kolejne 2 dni trwało pobieranie zapisanych danych i ich interpretacja.

Dane przesyłane przez satelitę były odbierane za pomocą stacji naziemnej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, stacji naziemnej firmy Future Processing oraz stacji radioamatorskich, które publikowały odebrane ramki telemetrii za pomocą serwisu radio.pw-sat.pl. Zebranie tak dużej ilości danych bez pomocy radioamatorów z całego świata nie byłoby możliwe!

Poniżej prezentujemy wybrane dane zebrane podczas pierwszego etapu misji. Pozostałe dane można zobaczyć na specjalnej podstronie oraz na stronie radio.pw-sat.pl

Temperatury podsystemów podczas fazy LEOP

Odczyty z żyroskopów podczas fazy LEOP (zmniejszenie prędkości kątowych satelity)