Jednym z najważniejszych elementów przygotowań do startu satelity w kosmos są testy wibracyjne. Właśnie takie próby satelita PW-Sat2 przeszedł w ciągu ostatnich kilku tygodni. Teraz naszego satelitę czeka procedura wygrzewania w komorze termiczno-próżniowej, czyli tzw. bake out.

Dzięki współpracy z firmą EC Test Systems oraz Instytutem Lotnictwa mogliśmy w marcu przeprowadzić kompletny zestaw testów wibracyjnych wymaganych przez firmę SpaceX. Podczas startu rakiety na satelitę działają silne przeciążenia oraz losowe drgania. W przypadku rakiety Falcon 9 mogą one sięgać ok 14.5 Grms. Każdy z “pasażerów” musi udowodnić, że jest w stanie wytrzymać takie efekty, a także nie zagrozi innym ładunkom na pokładzie rakiety.

Na początku marca odbyła się pierwsza tura testów obejmujących drgania losowe z wykorzystaniem aparatury firmy EC Test Systems z Krakowa. Satelita przeszedł testy na specjalnym stole wibracyjnym odwzorowującym charakterystykę drgań, jakie odczuje PW-Sat2 podczas startu. Druga faza testów wibracyjnych odbyła się kilkanaście dni później również w siedzibie firmy EC Test Systems. Pracownicy krakowskiej firmy udzielili nam bezcennego wsparcia podczas realizacji wszystkich procedur.

Instytut Lotnictwa umożliwił nam przeprowadzenie testów wibracyjnych modelu strukturalno-termicznego satelity (STM). Urządzenie to jest mechanicznym odwzorowaniem modelu lotnego PW-Sata2, dlatego wyniki takich testów są bardzo zbliżone do uzyskanych podczas testów rzeczywistego satelity.

W międzyczasie przeprowadziliśmy warsztaty zespołu podsumowujące dotychczasowe prace, podczas których zdecydowaliśmy wykonać dodatkowe testy zarówno satelity, jak i odwzorowującego go modelu strukturalno-termicznego. Ze względu na opóźnienia startu rakiety Falcon 9 mogliśmy sobie pozwolić na wydłużenie kampanii testowej.

Wszystkie dotychczasowe testy zakończyły się pomyślnie, dzięki czemu na początku kwietnia mogliśmy rozpocząć przygotowania do wygrzewania satelity. Będzie to jeden z ostatnich kroków przed oddaniem PW-Sata2 w ręce firmy Innovative Solutions In Space B.V., która jest organizatorem startu na rakiecie Falcon 9 firmy SpaceX. Satelita zostanie poddany bake-outowi w komorze termiczno-próżniowej Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Serdecznie dziękujemy firmie EC Test Systems za okazane wsparcie! To właśnie dzięki takim firmom jak Wasza jesteśmy w stanie realizować nasz projekt bez przeszkód.