abmspace-pwsat2

Z początkiem sierpnia 2016 r. nawiązaliśmy współpracę z firmą ABM Space Sp. z o.o. z Torunia, skupioną na rozwoju oprogramowania oraz systemów sterowania w robotach biorących udział w tzw. analogach planetarnych. Toruńska spółka postanowiła wesprzeć nas przy rozwijaniu i testach algorytmu systemu określania i kontroli orientacji satelity (ADCS). Oprogramowanie tego modułu w dużej mierze zostało zaprojektowane przez nas, dlatego ważne jest dokładne i przekrojowe sprawdzenie jego skuteczności. Wspólnie ze specjalistami z ABM Space mamy nadzieję wyeliminować potencjalne błędy oraz zapewnić bezpieczeństwo misji PW-Sata2.

System określania i kontroli orientacji satelity (ADCS) to jeden z najważniejszych podsystemów każdego satelity. W PW-Sacie2 będzie składał się z systemu żyroskopów, cewek magnetycznych umieszczonych na płytce modułu oraz fotodiod rozmieszczonych na zewnątrz struktury. Pozwoli na ustabilizowanie ruchu obrotowego satelity na orbicie, dzięki czemu panele słoneczne będą zawsze skierowane w kierunku Słońca, a w przypadku wystąpienia niespodziewanych problemów czy perturbacji ustawi satelitę w najbezpieczniejszym możliwym położeniu. Jego pracę będzie wspierał Czujnik Słońca również będący naszą autorską konstrukcją.