Zespół – PW-Sat3

PW-Sat3 to trzeci satelita budowany przez studentów  zrzeszonych w Studenckim Kole Astronautycznym (SKA) na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Drużyna to połączenie doświadczenia reprezentowanego przez starszych członków Koła oraz osób nie obciążonych jeszcze rutyną, które z kosmonautyką spotykają się po raz pierwszy.

W tej chwili zespół tworzą studenci wielu wydziałów Politechniki Warszawskiej, którzy w czasie prac często konsultują się z zawodowcami z różnych sektorów przemysłu. Taka różnorodność wynika z charakteru kosmonautyki, która jest dziedziną interdyscyplinarną korzystającą z osiągnięć m.in. mechaniki, elektroniki i informatyki.

Koordynatorzy projektu
Wspieram osoby odpowiedzialne za komponenty mechaniczne satelity

Krzysztof Zając

Koordynator Techniczny
Koordynuje prace elektroników i programistów oraz kontaktuje się z dostawcami podsystemów do satelity

Jakub Olesz

Koordynator techniczny
Zarządzam sprawami finansowymi i administracyjnymi, utrzymymuję przepływ informacji w projekcie oraz wspieram i motywuję zespół

Magdalena Mącik

Koordynator Projektu
Liderzy zespołów
Zajmuję się analizą misji, manewrami orbitalnymi i deorbitacją satelity

Maciej Markul

Koordynator Analizy Misji
Zajmuję się rozwojem systemu sterowania satelity

Szymon Jarczewski

Koordynator AOCS
Zajmuję się projektem oraz koordynacją zespołu budującego napęd warm-gas

Kacper Kordek

Koordynator Napędu
Jestem odpowiedzialna za analizy termiczne oraz przeprowadzenie testów termicznych satelity

Paulina Kucharczyk

Top fan fanpage'a PW-Sat

Kamil Siemionek

Członkowie zespołu

Paweł Senda

Członek zespołu Napędu i Konfiguracji
Zajmuję się zadaniami związanymi z napędem oraz konfiguracją satelity

Jacek Prokopczuk

Członek zespołu AOCS
Projektuję system do wykrywania awarii czujników na satelicie (FDIR)

Szymon Jóźwiak

Elektronik
Projektuję i montuję elektronikę dla misji PW-Sat3

Kamil Koszarski

Członek zespołu Termiki
Zajmuję się analizą termiczną satelity

Jakub Paziewski

Jakub Murawski

Członek zespołu Napędu, Konfiguracji i Termiki
Biorę udział w pracach nad projektem napędu i jego integracją

Kacper Kidała SP8ESA

Aneta Trocha

Programista
Pracuję nad czujnikiem horyzontu

Marek Polewski

Członek zespołu Analizy Misji
Przeprowadzam symulacje deorbitacji oraz badam wpływ śmieci kosmicznych na przebieg misji

Grzegorz Śliwiński

Tobiasz Fic

Programista
Pisze oprogramowanie do systemu komunikacji oraz GPS

Członkowie PW-Sat3 szykujący się do startu w Ośrodku Badań Lotniczych PW. OBLot 🛰️