Zapewne wiesz o zbliżającym się starcie rakiety Vega z polskim satelitą. Ale czy wiedzą o tym Twoi bliscy, znajomi, koledzy, sąsiedzi? Pomóż nam dotrzeć z informacją o PW-Sacie do jak najszerszych kręgów – zostań Ambasadorem PW-Sata! Wystarczą dwa kroki: wydrukuj plakat informujący o starcie (wersja A4 oraz wersja A3) i powieś go tam, gdzie zwróci na siebie uwagę. Im ciekawsze miejsce tym lepiej! Najbardziej pomysłowe koncepcje nagrodzimy – poniżej regulamin minikonkursu. Wchodzisz w to?

Regulamin zabawy jest prosty:

  1. W akcji „Zostań ambasadorem PW-Sata” może wziąć udział każda zainteresowana osoba. Osoby niepełnoletnie powinny jednak skonsultować się ze swoimi prawnymi opiekunami.
  2. Charakter akcji jest informacyjny i non-profit.
  3. Zasady akcji: zainteresowany uczestnik drukuje we własnym zakresie plakat informujący o starcie PW-Sata i wywiesza go w wybranym przez siebie miejscu.
  4. Osoba wywieszająca plakat zobowiązuje się wywiesić plakat w dozwolonym miejscu, np. w takim, w którym ma zgodę właściciela miejsca na umieszczenie plakatu.
  5. Jeśli osoba wywieszająca plakat chce wziąć udział w konkursie, to wykonuje zdjęcie plakatu w wywieszonym miejscu i przesyła pod adres ambasador@pwsat.pl.
  6. Na zdjęcia czekamy do dwóch dni po dniu startu (data dostępna na stronie głównej)!
  7. Zdjęcie powinno być w formacie JPG lub PNG i nie może przekraczać wielkości 100 kb (wiadomości z większym załącznikiem zostaną automatycznie odrzucone przez serwer).
  8. Jury złożone między innymi z twórców satelity PW-Sat w najszybszym możliwym terminie  wybierze zdjęcia z najciekawszym umieszczeniem plakatów (do dwóch tygodni po starcie rakiety).
  9. Po ogłoszeniu wyników, zwycięzcy akcji otrzymają nagrody. Pięć najlepszych prac zostanie nagrodzone zdjęciami satelity z autografami członków zespołu budującego satelitę. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają dodatkowo darmową prenumeratę magazynu AstroNautilus na rok 2012 (numer 18 czasopisma, opisujący PW-Sata, jest ostatnim dostępnym nieodpłatnie).
  10. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie. Wyniki są ostateczne.Pytania? Napisz email na ambasador@pwsat.pl