Vega jest gotowa do startu. Trwa odliczanie. Co się wydarzy w czasie startu? Sekwencja startowa znana jest dokładnie, co do sekundy – rzućmy więc na nią okiem. Jak czytać poniższe informacje? T0 to moment zapłonu silnika. Wtedy wszystko się zaczyna. Późniejsze etapy sekwencji podawane są w stosunku do chwili T0. Jeśli coś dzieje się po 10 minutach od zapłonu silników, chwila ta oznaczona jest jako T0+10min. I tak dalej, i tak dalej.

T0 – zapłon silników pierwszego stopnia (P80)
T0+0.3 sek – Start!
T0+1 min 54.8 sek – Koniec pracy silnika pierwszego stopnia i odrzucenie tego stopnia
T0 +1 min 55,6 sek – Włącza się silnik drugiego stopnia (Zefiro-23)
T0 +3 min 22,3 sek – Koniec pracy silnika drugiego stopnia i odrzucenie tego stopnia
T0 +3 min 38,5 sek – Do pracy przystępuje silnik trzeciego stopnia
T0 +3 min 43,5 sek – Odrzucenie osłony aerodynamicznej
T0 +5 min 47,1 sek – Silnik trzeciego stopnia gaśnie, stopień jest odrzucany
T0 +5 min 54,1 sek – Po raz pierwszy odpalony jest silnik czwartego stopnia (na ~3 min).
T0 +48 min 7,3 sek – Po raz drugi odpalony jest silnik czwartego stopnia (na ~4 min)
T0 +52 min 10,5 sek – Vega na orbicie kołowej, wysokość 1450 km, prędkość 25 tyś. km/h
T0 +55 min 5,5 sek – LARES zostaje odłączony od Vegi. Udanej misji LARESie!
T0 +1 h 6 min 10,5 sek – Po raz trzeci odpalony jest silnik czwartego stopnia (na ~3 min).
T0 +1 h 10 min 35,3 sek – PW-Sat odłącza się od Vegi! orbita 350×1450 km, prędkość prędkość 25 tyś. km/h
T0 +1 h 10 min 35,3 sek – Włącza się komputer pokładowy PW-Sata
T0 +1 h 51 min – PW-Sat rozkłada anteny. Misja rozpoczęta!

Dla wtajemniczonych: wstępne TLE Vegi http://wordpress.projectoscar.co.uk/?p=1374