Poniżej możecie zobaczyć, jak będzie wyglądał PW-Sat2 z otwartym żaglem. Jego wymiary po otwarciu to 2 x 2 m, a złożony będzie mieścił się w objętości 500 ml. Szacujemy, że dzięki niemu satelita zdeorbituje się w przeciągu 5 miesięcy przy założeniu orbity SSO700km. Dla porównania bez tego systemu CubeSat spędziłby na tej orbicie ponad 20 lat. Autorem renderu jest Marcin Świetlik.